Úvod

 
Koľko z Vás sa dennodenne stretáva s rozdielnosťou názorov ekonóma, účtovníka a právnika na Vaše problémy?
 
Koľko z Vás zistí, že niektorý z ekonomických, právnych a daňových aspektov Vášho podnikania bol opomenutý?
 
Pre tých, ktorí majú uvedené skúsenosti, alebo im chcú predísť sú urèené služby našej spoločnosti.
 
BTS & Partners, a.s. predstavuje skupinou ekonómov, právnikov, audítora, daňového poradcu ako i odborníkov z iných oblastí spojených myšlienkou poskytovať komplexné poradenstvo a služby "pod jednou strechou" pre svojich klientov.
 
Pracujeme flexibilne prostredníctvom tímu odborníkov potrebného rozsahu a zloženia realizujúcich ad hoc projekty "šité na mieru" požiadavkám klientov.
 
V rámci komplexného poradenstva poskytujeme klientom služby vyššie uvedených odborníkov v duchu BTS - "brain trust service".